Szukaj
Nawigacja : Strona główna

DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.

DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.


Dane adresowe firmy

Twardowskiego 42
30-312 Kraków
WWW: www.domapol.com.pl/
Tel.: 602-765-102
Tel.: (12) 269-16-45

Kategorie:
Materiały budowlane
Materiały budowlane/ Kolektory słoneczne


Oferta firmy


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.

Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystują niewyczerpalną i darmową energię słoneczną poprzez przetwarzanie i magazynowanie jej w formie ciepłej wody użytkowej.

Instalacje słoneczne pozwalają na uzyskanie oszczędności w kosztach podgrzewania wody użytkowej od 50 - 60% rocznie, a w sezonie letnim (maj - sierpień) zapewniają pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową nawet w 90 - 100%.


W Polsce kolektory słoneczne wykorzystuje się do podgrzewania :

- ciepłej wody użytkowej w domach mieszkalnych, domkach letniskowych, obiektach sportowych;
- ciepłej wody użytkowej w szkołach, przedszkolach, szpitalach, restauracjach;
- wody w basenach kąpielowych krytych i otwartych;
- wody technologicznej w małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (np. mleczarnie, zakłady mięsne, przetwórnie warzywno-owocowe).


Kolektory słoneczne produkcji firmy "DOMA-POL" wyróżniają się bardzo dobrą jakością, dużą wydajnością i niezawodnością, a przy tym są bardzo proste w budowie i łatwe do montażu. Nasze kolektory są całkowicie inne niż kolektory, które można spotkać na polskim rynku, a najważniejsze atuty to:

1. specjalny profil absorbera aluminiowego połączonego poprzez walcowanie z cienkościenną rurką miedzianą - zapewnia to znakomite nagrzewanie się cieczy przenoszącej ciepło do zbiornika.

2. możliwość dostosowania kształtu kolektora do kształtu dachu (łącznie ze skosami dachu)

3. brak połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami (modułami) kolektora, gdyż nasz kolektor stanowi jedną całość i jest indywidualnie dopasowywany do danego dachu lub elewacji.

4. montaż kolektora bezpośrednio na więźbie dachu; kolektor zastępuje w tym miejscu pokrycie dachu, co pozwala na oszczędność na dachówkach lub innym pokryciu dachu.

5. dzięki bezpośredniemu montażowi kolektora na więźbie dachu unika się problemów z uszczelnieniem dachu, jak również straty cieplnej poprzez tylnią ścianę kolektora.

6. Gwarantowana trwałość i użyteczność przez okres min. 15 lat.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 2010 r. dotuje, w wysokości 45% kwoty, zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat kończy się w 2014 r.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać bezzwrotnie 45% kwoty kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach. Przez "odbiornik ciepła" należy rozumieć każdą instalację w budynku służącą celom mieszkaniowym, która może być zasilana ciepłem pochodzącym z kolektorów słonecznych. Przykładem może być: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym, dolne źródło dla pompy ciepła, klimatyzacja.

Dotację wypłaca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami programu dopłat są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne. Przez "dysponowanie" należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasności), użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę. Umowa najmu lub dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej w tzw. okresie trwałości (minimum rok od dnia uruchomienia instalacji). Kolektory mogą być montowane również na nowobudowanych budynkach. W takim przypadku beneficjent winien dostarczyć do banku oświadczenie o zamieszkaniu w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru instalacji i nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej z dotacją. Podstawą ubiegania się o dotację jest bowiem zainstalowanie kolektorów oraz złożenie oświadczenia o zamieszkaniu w budynku i wykorzystaniu energii cieplnej pochodzącej z instalacji kolektorów słonecznych.
O kredyt z dotacją mogą też występować wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacja - to 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych (przy czym skredytowana może być całość tych kosztów).

Należy pamiętać, iż jednostkowy koszt kwalifikacyjny nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni kolektora. Nie oznacza to, że instalacja solarna nie może być droższa. Po prostu wydatki ponad ten limit nie będą objęte dotacją.

Firma DOMA-POL, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, kompleksowo załatwia wszystkie formalności związane z uzyskaniem dotacji dla Klientów zainteresowanych dofinansowaniem do kolektorów słonecznych .

Poniżej przedstawiamy naszą aktualną ofertę surowców i odczynników chemicznych. Poza wymienionym asortymentem realizujemy zamówienia na produkty nie objęte w ofercie.

Wszystkie surowce są dostępne w opakowaniach producenta i posiadają aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz świadectwa jakości.

Asortyment
1 ACETON TECH.
2 AŁUN CHROMOWO-POTASOWY
3 AŁUN GLINOWO-POTASOWY
4 AMONU MOLIBDENIAN UW
5 ANODY CYNOWE SN 99.9
6 ANODY CYNK. 99,995% 10X200X800
7 ANODY CYNK. 99.995% 10X200X600
8 ANODY MIEDZ.GR.10X200X600 M1RPG
9 ANODY MIEDZ.GR.10X200X1000 M1RPG
10 ANODY MISIĘŻNE M70 10X200X800
11 ANODY NIKLOWE N1 GR.10X200X1000
12 ANTYPIENIACZ GAŚPIAN
13 AZOTAN SODU TECH.
14 AZOTYN SODU TECH.
15 BIEL CYNKOWA GAT.I
16 BROM TECH
17 BUTANOL CZ
18 CHLOREK AMONU BASF
19 CHLOREK AMONU CHINY
20 CHLOREK BARU
21 CHLOREK CYNKU CZ.
22 CHLOREK CYNKU
23 CHLOREK CYNY/II/BEZWODNY
24 CHLOREK MAGNEZU TECH.
25 CHLOREK NIKLU CZ.A
26 CHLOREK POTASU TECH.
27 CHLOREK SODU (SÓL SPOŻ.)
28 CHLOREK SODU (SÓL TABLETKI)
29 CHLOREK WAPNIA TECH.
30 CHŁODZIWO SED-87/DS
31 COCAMIDE DEA 80%
32 CZTEROBORAN SODU *10H2O (BORAX)
33 CZTEROBORAN SODU *5H20 TECH.
34 CZTEROCHLOROETYLEN TECH.
35 DEKSTRYNA ŻÓŁTA
36 DWUCHROMIAN POTASU
37 DWUCHROMIAN SODU
38 FORMALINA TECH. 37,4%
39 FOSFORAN TRÓJSODOWY
40 GLICERYNA
41 GLICERYNA FARMACEUT.
42 HYDROSULFIT
43 IMPUREX M-45S
44 INHIBITOR BT-98
45 INHIBITOR S-88
46 INWEXLLUX-10
47 INWEXLLUX-9
48 INWEXOL AP-PM
49 INWEXOL EM
50 INWEXOL EMI-26
51 INWEXOL HSK-50(SÓL HSK )
52 INWEXOL NP
53 INWEX-PAS 6 HSK (CR-HSK)
54 INWEX-PAS ACZ (KATALIZATOR)
55 INWEX-PAS CR3/09/CO (PASYW.NIEB.)
56 INWEX-PAS CR-3/GOLD 24
57 INWEX-PAS CR-3/MO
58 INWEX-PAS OLIV-A
59 INWEX-PAS OLIV-B
60 KATALIZATOR MO(PASYW.CZARNA)
61 KATALIZATOR NBS
62 KATALIZATOR SS-LI
63 KATALIZATOR TW
64 KONCENTRAT CR3/02/INWEX-PAS
65 KONCENTRAT CR-3/88 (INWEX-PAS)
66 KONCENTRAT CR-3/99(INWEX-PAS)
67 KOREKTOR F (DO PASYWACJI OLIWKA)
68 KWAS AMINOSULFONOWY TECH.
69 KWAS AZOTOWY 58-63%
70 KWAS AZOTOWY TECH.51-55%
71 KWAS BOROWY TECH.
72 KWAS CYTRYNOWY FARMAC.
73 KWAS FOSFOROWY SPOŻ.75%
74 KWAS SIARKOWY CZ.95%
75 KWAS SOLNY TECHN. 30-35%
76 KWAS SZCZAWIOWY
77 KWAŚNY WĘGLAN SODU TECH (SODA OCZ.)
78 NADMANGANIAN POTASU
79 NADSIARCZAN AMONU CZ.
80 NIWELATOR ACA
81 NIWELATOR CRFE-3/S
82 NIWELATOR NIAS
83 NIWELATOR NIPS
84 NIWELATOR TEPA
85 NIWELATOR U
86 NIWELATOR WT
87 NIWELATOR ZNSB
88 PARAFINA P-1C
89 PIROSIARCZYN SODU SPOŻ.
90 PŁYN DO CHŁODNIC
91 PŁYN DO SPRYSKIWACZY
92 PŁYN DO SPRYSKICZY ZIMOWY
93 PŁYN KONCENTRAT DO CHŁODNIC
94 PŁYN SOLARNY
95 PODCHLORYN SODU TECH.GAT.S
96 POLICHLOREK GLINU
97 PREPARAT DO USUWANIA NIKLU
98 REDUKTOR CR-88
99 REMOSOL 300/2K
100 RĘKAWICE DRELICH.WZM.SKÓRĄ
101 RĘKAWICE DUPLO 35 CM
102 RĘKAWICE DUPLO 45CM
103 RĘKAWICE GOSP.FLOK.R.8 IMP.
104 RĘKAWICE HARPER ORANGE
105 RĘKAWICE KWASOODP.0,7/ROZ.5
106 RĘKAWICE KWASOODP.0,7/ROZ.6
107 RĘKAWICE KWASOODP.1,1/600
108 RĘKAWICE KWASOODP.1,5/350 ROZ.11-12
109 RĘKAWICE NITRILO
110 RĘKAWICE OCHR.POWL.PCW 35 CM
111 RĘKAWICE OCHR.POWL.PCW/45CM
112 RĘKAWICE OCHR.SUMIDUOCHEM CB-F-09
113 RĘKAWICE ROB.OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ
114 RĘKAWICE SUMITECH PRO.CR
115 RĘKAWICE VE 920
116 SACHARYNA
117 SIARCZAN CYNKU TECH.
118 SIARCZAN CYNY(II)SNSO4
119 SIARCZAN GLINU TECH.17% GRAN.0.8-4
120 SIARCZAN KADMU CZ.
121 SIARCZAN MAGNEZU CZ.
122 SIARCZAN MANGANU JEDNOW.
123 SIARCZAN MIEDZI CZ.
124 SIARCZAN MIEDZI SP.CZ.
125 SIARCZAN MIEDZI TECH.
126 SIARCZAN NIKLU SP.CZ.
127 SIARCZAN SODU BEZW.TECH.
128 SODA AMONIAKALNA TECH.
129 SODA KAUSTYCZNA CHINY
130 SODA KAUSTYCZNA GRAN.
131 STEARYNA RADIACID TECH.
132 SÓL KAMIENNA/ DROGOWA
133 SPIDOL DODATEK DO KĄP.
134 STEARYNA TECH.
135 TIOSIARCZAN SODU
136 TLENEK CHROMU CRO3 VI
137 TRIPAS (PASYW.NIEBIESKA)
138 UROTROPINA TECHN.
139 USZCZELNIACZ INWEX-LAK EU-9
140 WERSENIAN DWUSODOWY CZDA
141 WĘGIEL AKTYWNY CWZ-22 PYŁ
142 WĘGLAN POTASU TECH.
143 WĘGLAN WAPNIA GURCAB2
144 WODA AMONIAKALNA TECH.25-27%
145 WODA UTLENIONA TECH.35%
146 WODOROSIARCZYN SODU 40%
147 WODOROTLENEK POTASU
148 WODOROTLENEK POTASU TECH.
149 WOREK DO ELEKTROLIZY 850X400
150 WORKI NA ANODY(650X250)
151 WYBŁ.DIAMENT B
152 WYBŁ.RDES-88/A
153 WYBŁ.RDES-88/AP
154 WYBŁ.RDES-88/AU
155 WYBŁ.RDES-88/AW
156 WYBŁ.RDES-88/B
157 WYBŁ.RDES-88/BA
158 WYBŁ.RDES-88/BAS
159 WYBŁ.RDES-88/BAY (DO KAPIELI CYNK.)
160 WYBŁ.RDES-88/N
161 WYBŁ.RDES-88/NC
162 WYBŁ.RDES-88/NCB
163 WYBŁ.RDES-88/PP/O
164 ZEOLIT/GLINOKRZEMIAN SODU ZC-3 ZMIĘKCZACZ "D"
165 ZMIĘKCZACZ "B"
166 ZWILŻACZ NI-LS (PŁATKI)


Wszystkie produkty z Zakładów Chemicznych "PCC EXOL" są dostępne wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach producenta, co zapewnia gwarantowaną jakość towaru. Surowce dostępne są w beczkach 120 kg lub 200 kg oraz kontenerach 1000 kg.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych produktów tj. karty charakterystyk, specyfikację techniczną wyrobu, zastosowanie można uzyskać na stronie internetowej PCC EXOL (http://www.pcc-exol.eu).Opisujące nas frazy: kolektory słoneczne Kraków, surowce chemiczne Kraków, produkty PCC EXOL Kraków, kolektory słoneczne Małopolskie, surowce chemiczne Małopolskie, produkty PCC EXOL Małopolskie, handel surowcami chemicznymi Kraków, handel surowcami chemicznymi Małopolskie, produkcja kolektorów słonecznych Kraków, produkcja kolektorów słonecznych Małopolskie

Opis firmy


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.

1. Handel surowcami chemicznymi

W 1998 rozpoczęliśmy działalność w zakresie handlu surowcami chemicznymi. Cenimy sobie polskie produkty, dlatego współpracujemy głównie z polskimi firmami. W naszej stałej ofercie posiadamy około 150 pozycji surowcowych, a każdy inny surowiec poza ofertą jesteśmy w stanie zapewnić w ciągu kilku dni.

Zaopatrujemy głównie zakłady galwanizacyjne, baseny, pralnie chemiczne, garbarnie.

Od 2002 roku jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Zakładów Chemicznych "PCC Rokita" S.A. - obecnie PCC EXOL S.A. Kompleksu Środków Powierzchniowo-Czynnych i Kompleksu Chemii Specjalistycznej.

W obecnej chwili obsługujemy pięć województw: małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie i opolskie. Naszymi głównymi odbiorcami produktów z "PCC EXOL" są producenci chemii gospodarczej, chemii samochodowej, wytwórni kosmetycznych, przemysł petrochemiczny, gumowy, górniczy oraz producenci innych branż.

Większość oferowanych produktów posiadamy na stanie magazynowym, przez co zapewniamy krótkie terminy realizacji oraz gwarantowaną jakość.


2. Produkcja kolektorów słonecznych

Wytwarzanie kolektorów słonecznych rozpoczęliśmy w 1998 roku we współpracy z austriacką firmą posiadającą 20-letnie doświadczenie w produkcji kolektorów. Obecnie posiadamy własny płaski kolektor słoneczny wyprodukowany na bazie polskich materiałów.

W chwili obecnej głównymi odbiorcami kolektorów są właściciele domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz małych i średnich zakładów przemysłowych i gastronomicznych.

Oferujemy fachowe doradztwo, planowanie ,montaż kolektorów oraz wykonawstwo kompletnych instalacji solarnych. Prowadzimy obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.


Dane adresowe firmy


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.
Twardowskiego 42
30-312 Kraków
WWW: www.domapol.com.pl/
Tel.: 602-765-102
Tel.: (12) 269-16-45


kolektory słoneczne Kraków, surowce chemiczne Kraków, produkty PCC EXOL Kraków, kolektory słoneczne Małopolskie, surowce chemiczne Małopolskie, produkty PCC EXOL Małopolskie, handel surowcami chemicznymi Kraków, handel surowcami chemicznymi Małopolskie, produkcja kolektorów słonecznych Kraków, produkcja kolektorów słonecznych Małopolskie


Mapka dojazdu do firmy


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.

Formularz kontaktu z firmą


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.
Formularz kontaktowy został wysłany! Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe
Imię*:
Email*:
Telefon*:
Galeria firmy


DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.


Pozdrawiamy serdecznie, DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Sp.J.