Szukaj
Nawigacja : Strona główna

Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna

Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna


Dane adresowe firmy

Augustówka 24
02-981 Warszawa
WWW: www.ekobet.waw.pl/
FAX: 22 651 97 90

Kategorie:
Materiały budowlane/Beton cegły i cement


Oferta firmy


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna

CEMENT EXTRA PLUS – CEM II/B-V 32,5 R PN-EN 197-1:2002 CEMENTCement EXTRA-plus produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA: niskie ciepło uwodnienia, typowe narastanie wytrzymałości, dobre wartości wytrzymałości w długich okresach dojrzewania, podwyższona odporność na agresję chemiczną. ZASTOSOWANIE: beton zwykły klasy do C35/45 oraz beton lekki do klasy LC20/22, konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury, elementy drobnowymiarowe, konstrukcje masywne, beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną, beton „chudy”, betony stabilizujące, zaprawy murarskie i tynkarskie, podbudowy dróg. Karta techniczna do pobrania Cement EXTRA – CEM IV/B 32,5 N PN-EN 197-1:2002 CEMENT Cement EXTRA produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA: bardzo niskie ciepło uwodnienia, powolne narastanie wytrzymałości, dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania, wysoka odporność na agresję chemiczną (wody kwaśne, morskie, ścieki).

ZASTOSOWANIE: beton zwykły klasy do C30/37 oraz beton lekki do klasy LC20/22, konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury, konstrukcje masywne, konstrukcje hydrotechniczne, beton odporny na agresję techniczną, betony stabilizujące. zaprawy murarskie, podbudowy dróg, utwardzanie nasypów, betony podkładowe (chude), nawierzchnie betonowe w warunkach agresji siarczanowej.

Karta techniczna do pobrania MIESZANKA USZCZELNIAJĄCA VECTIS-S Aprobata IMUZ AT/18-2008-0038-00 PRZEZNACZENIE: VECTIS-S przeznaczony jest do wykonywania w budownictwie melioracyjnym przegród przeciw filtracyjnych z zawiesiny twardniejącej. , realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania. ZASTOSOWANIE: Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z VECTIS-S stanowić mogą: elementy przeciw filtracyjne w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej, elementy przeciw filtracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe, obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników.

Podstawowymi metodami wykonywania przesłon przeciw filtracyjnych z zaczynów na bazie VECTIS-S są: metoda wgłębnego mieszania w gruncie metodą DSM oraz metoda trenching-u CDMM – Continuous Deep Mixing Method. Wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo mała przepuszczalność stwardniałej zawiesiny umożliwiają również stosowanie mieszanki do budowy przesłon wibratorem nasadowym WIPS (Wibracyjnie Iniektowana Przesłona Szczelinowa).

Karta techniczna do pobrania POPIÓŁ LOTNY DO BETONU Popiół lotny krzemionkowy, to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych otrzymywany, przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania miału węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Popiół spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu” jest powszechnie stosowany w branży budowlanej jako dodatek typu II do produkcji betonu.

Popioły krzemionkowe są powszechnie stosowane jako surowiec do produkcji cementów popiołowych i pucolanowych. ZASTOSOWANIE: dodatek do betonów towarowych, dodatek do betonów prefabrykowanych, dodatek do betonu wibroprasowanego, surowiec do produkcji cementów portlandzkich popiołowych i cementów pucolanowych, surowiec do produkcji spoiw popiołowo-cementowych mających różnorakie zastosowanie w budownictwie geotechnicznym i hydrotechnicznym, surowiec do produkcji betonów komórkowych.

Karta techniczna do pobrania ŻUŻEL Żużel jest drobnym kruszywem otrzymywanym ze spalania węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Żużel paleniskowy odkładany jest na odkrytych składowiskach. Jego wilgotność wynosi około 30%. Głównymi składnikami żużla są tlenki krzemu, glinu i żelaza.

ZASTOSOWANIE: Budowa nasypów drogowych, podbudowy, podłoże (w tym podłoże ulepszone), Makroniwelacja terenów, Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr B-2121/96/97 wydanym przez Państwowy Zakład Higienicznym w Warszawie żużel z Ec Siekierki odpowiada wymaganiom higienicznym.

USŁUGI Usługi ważenia samochodów (do 60 ton) Usługi w zakresie badań laboratoryjnych cementów i popiołu Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanychOpisujące nas frazy: żużel mazowieckie, popiół zwilżony mazowieckie, popiół lotny do betonu mazowieckie, cement EXTRA mazowieckie, cement EXTRA PLUS mazowieckie, Usługi ważenia samochodów mazowieckie, Usługi w zakresie badań laboratoryjnych cementów i popiołu mazowieckie, Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych mazowieckie

Opis firmy


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna

Firma EKOBET-Siekierki SA została założona w roku 1993. Posiadamy zatem, 20 lat doświadczenia w produkcji cementu oraz spoiw. Decyzja o powstaniu firmy była logiczna.

Brak możliwości zagospodarowania odpadów przez elektrociepłownię sam narzucił pomysł wypełnienia tej luki.

Ówczesny Zarząd stworzył możliwość zużytkowania odrzutów z elektrociepłowni przy spełnieniu wszystkich wymagań ochrony środowiska.

W miarę upływu czasu technologie wykorzystywania odpadów były unowocześniane przez poszczególne działy EKOBET-Siekierki SA W roku 2009 EKOBET-Siekierki otrzymał prestiżową nagrodę Gazele Biznesu – magazynu Puls Biznesu.

Rok 2012 był rokiem przełomowym w historii firmy. EKOBET-Siekierki wszedł w skład grupy kapitałowej Tar Heel Capital. Nowy Zarząd wraz z kierownictwem – opierając się na doświadczeniu ludzi pracujących w firmie praktycznie od momentu jej powstania – wprowadził nowe standardy, normy oraz najlepsze receptury, dzięki którym jesteśmy w stanie konkurować z uznanymi producentami mieszanek na rynku środkowo-wschodniej Europy.

Sztandarowym produktem EKOBET-Siekierki jest Vectis-S. Jest to mieszanka wykorzystywana w budownictwie melioracyjnym przegród przeciw filtracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania.

EKOBET-Siekierki SA jest w posiadaniu nowoczesnej wytwórni cementów popiołowych oraz pucolanowych. Na życzenie klienta, nasze nowoczesne laboratorium jest w stanie opracować niestandardowe mieszanki, które wysoko wyspecjalizowana kadra działu produkcji jest w stanie wyprodukować w każdej ilości przy zastosowaniu wyselekcjonowanych, najlepszych składników.

W naszej ofercie znajduje się także żużel, popiół suchy oraz popiół zwilżony. Oferujemy korzystne warunki współpracy, transport na życzenie Klienta, specjalne warunki cenowe na zamówienia „inwestycyjne”. Zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo techniczne, dostęp do pełnej dokumentacji, szybką i bezproblemową obsługę.

Wybierając EKOBET-Siekierki SA, decydujecie się Państwo na współpracę z firmą rzetelną, dbającą o wysoki standard swoich produktów.


Dane adresowe firmy


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna
Augustówka 24
02-981 Warszawa
WWW: www.ekobet.waw.pl/
FAX: 22 651 97 90


żużel mazowieckie, popiół zwilżony mazowieckie, popiół lotny do betonu mazowieckie, cement EXTRA mazowieckie, cement EXTRA PLUS mazowieckie, Usługi ważenia samochodów mazowieckie, Usługi w zakresie badań laboratoryjnych cementów i popiołu mazowieckie, Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych mazowieckie


Mapka dojazdu do firmy


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna

Formularz kontaktu z firmą


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna
Formularz kontaktowy został wysłany! Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe
Imię*:
Email*:
Telefon*:
Galeria firmy


Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna


Pozdrawiamy serdecznie, Ekobet - Siekierki Spółka Akcyjna