Szukaj
Nawigacja : Strona główna

Instytut Obróbki Plastycznej

Instytut Obróbki Plastycznej


Dane adresowe firmy

Jana Pawła II 14
61-139 Poznań
WWW: www.inop.poznan.pl
Tel.: (61) 657 05 55
FAX: (61) 657 07 21

Kategorie:
Instytuty


Oferta firmy


Instytut Obróbki Plastycznej

Tematyka statutowa 2014 Wytwarzanie biozgodnych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS) Opracowanie nowej technologii wytwarzania samosmarującego kompozytu z prekursorem SiC Badania wpływu dynamicznych zmian parametrów na utrzymanie stałej prędkości w procesie wytwarzania profili, wyciskaniem bocznym wspomaganym tarciem Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne z wykorzystaniem korpusu prasy PHPO2500 Opracowanie projektu wstępnego konstrukcji nowego urządzenia kuźniczego do kucia wałów korbowych metodą NTR Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz właściwości wyrobów i narzędzi do ich produkcji Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach, tłoczeniem i kształtowaniem obrotowym prowadzących do uzyskania wyrobów o skomplikowanych kształtach i pożądanych właściwościach eksploatacyjnych za pomocą prób technologicznych i symulacji nowoczesnymi metodami komputerowymi Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum Upowszechnienie wyników badań submikrometrycznych cząstek smarów stałych w formie ogólnodostępnego dokumentu normalizacyjnego Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami InstytutuOpisujące nas frazy: Instytuty Poznań, ośrodki badawczo rozwojowe Poznań

Opis firmy


Instytut Obróbki Plastycznej

Instytut prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe oraz badania w ramach projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut ma doświadczoną i kreatywną kadrę, wspomaganą zaawansowanymi systemami informatycznymi, nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, laboratoryjnym i warsztatowym. Gwarancją wysokiej jakości realizowanych badań i prac jest wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 oraz Akredytowane Laboratorium Badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres prac Instytutu obejmuje: innowacyjne technologie, narzędzia, maszyny i urządzenia m.in. do: kucia dokładnego, prasowania obwiedniowego, kucia metodą TR, wyciskania, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, kształtowania z proszków metali części o dokładnych wymiarach, także z zastosowaniem nanotechnologii, urządzenia mechanizujące i automatyzujące, specjalistyczne gniazda i linie produkcyjne, badania struktury i właściwości metali obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną narzędzi i części maszyn, działalność normalizacyjną informację naukowo-techniczną - bazy danych, wydawnictwa, ocenę zgodności maszyn i urządzeń, doradztwo, działalność szkoleniową i promocyjną, wytwarzanie prototypowych maszyn i urządzeń, wytwarzanie części metodami obróbki plastycznej. Osiągnięcia Instytutu : licencje sprzedane do wielu krajów świata, setki nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń, wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym, liczne publikacje oraz patenty krajowe i zagraniczne, chroniące innowacyjne rozwiązania, członkostwo w prestiżowych organizacjach, towarzystwach i sieciach naukowych, status Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej, liczne nagrody indywidualne i zespołowe, wyróżnienia i medale, w tym m.in.: ZŁOTE MEDALE Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii "Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej"w latach 2009, 2010, 2012, Medale IV i V Miedzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS w latach 2010, 2011 oraz Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" dla Przedsięwzięć Innowacyjnych w roku 2011


Dane adresowe firmy


Instytut Obróbki Plastycznej
Jana Pawła II 14
61-139 Poznań
WWW: www.inop.poznan.pl
Tel.: (61) 657 05 55
FAX: (61) 657 07 21


Instytuty Poznań, ośrodki badawczo rozwojowe Poznań


Formularz kontaktu z firmą


Instytut Obróbki Plastycznej
Formularz kontaktowy został wysłany! Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe
Imię*:
Email*:
Telefon*:
Galeria firmy


Instytut Obróbki Plastycznej


Pozdrawiamy serdecznie, Instytut Obróbki Plastycznej