Szukaj
Nawigacja : Strona główna

Firma Romex Roman Opozda

Firma Romex Roman Opozda


Dane adresowe firmy

Waksmundzka 153
34-400 Nowy Targ
WWW: romex-pomiary.pl
Tel.: 609209289

Kategorie:
Usługi budowlane/Elektryka
Usługi budowlane/Instalatorstwo


Oferta firmy


Firma Romex Roman Opozda

Firma "Romex" wykonuje następujące pomiary elektryczne: pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcia pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych obwodów pomiary rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych pomiary ochronne instalacji odgromowych pomiary parametrów wyłącznika różnicowoprądowego stosowanego jako środka ochrony przy uszkodzeniu oraz uzupełniającego środka ochrony podstawowej pomiary ciągłości PE i małych rezystancji pomiary natężenia oświetlenia, w tym: ogólnego miejsc pracy (PN-EN12464-1:2004 oraz PN-84/E-02033) oświetlenia awaryjnego (PN-EN 1838:2005) Badania i pomiary elektryczne wykonuję dla następujących obiektów: budynki jednorodzinne budynki zamieszkania zbiorowego budynki użyteczności publicznej obiekty handlowe i drobnej wytwórczości place budów inne obiekty Na podstawie pomiarów odbiorczych bądź okresowych podejmuje się decyzję o przekazaniu urządzeń elektroenergetycznych do bezpiecznej eksploatacji. Jeżeli wyniki dokonanych pomiarów i badań nie są normatywne, podejmuję się, po uzgodnieniu z inwestorem, napraw, przebudowy lub modernizacji instalacji elektrycznej wg wyceny opartej o rzeczywiste zużycie materiałów i nakłady robocizny. Każdego klienta traktuję indywidualnie bo każdy klient jest drogi! Firma "Romex" oferuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych: montaż instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych budowy instalacji odgromowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych modernizacje oraz przeglądy konserwacyjne instalacji Prowadzimy również roboty remontowe i wykończeniowe, które obejmują m.in.: gładzie gipsowe układanie glazury i terakoty ścianki gipsowe sufity podwieszane i ścianki działowe usługi malarskie roboty murarskie i tynkarskieOpisujące nas frazy: Elektroinstalacje, Pomiary, Instalacje elektryczne, Remonty, Wykończenia, flizowanie, Roboty wykończeniowe

Opis firmy


Firma Romex Roman Opozda

Firma "Romex" wykonuje pomiary elektryczne i badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zastosowanych w tym celu środków technicznych we wszystkich układach sieciowych tj. TN-S, TN-C, TN-CS, TT oraz IT, jedno - bądź trójfazowych do 1kV umożliwiające ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznej przed jej przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji (co rok lub co 5 lat) - służące zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu życia. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118, rozdz. 6 art.62 Również nowe przepisy ochrony p/porażeniowej (PN-HD 60364-4-41) wprowadziły zasadę: najpierw chronić potem zasilać. Posiadam niezbędne aktualne uprawnienia energetyczne grupy 1 do eksploatacji i dozoru instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych do 1kV oraz uprawnienia budowlane. W celu wykonania pomiarów elektrycznych i oświetleniowych wykorzystuję profesjonalne mierniki firmy SONEL, które spełniają wszelkie aktualne wymogi stawiane przez obowiązujace normy dla określenia impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji przewodów roboczych, rezystancji uziemienia oraz natężenia oświetlenia. Jakość oświetlenia jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Dlatego pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jego wartość w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Przeprowadzone badania i pomiary elektryczne dokumentowane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a każdy pomiar i badanie ma odzwierciedlenie w sporządzonym protokole, który zawiera wyniki pomiarów, ocenę ich zgodności z wymaganiami norm i przepisów oraz uwagi dodatkowe. Terenem działania firmy jest miasto Nowy Targ i Podhale oraz miejscowości w promieniu około 100 km. Firma działa już od kilkunastu lat! Moją dewizą jest dbałość o jakość moich usług! Priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo! Zapraszamy do współpracy.


Dane adresowe firmy


Firma Romex Roman Opozda
Waksmundzka 153
34-400 Nowy Targ
WWW: romex-pomiary.pl
Tel.: 609209289


Elektroinstalacje, Pomiary, Instalacje elektryczne, Remonty, Wykończenia, flizowanie, Roboty wykończeniowe


Mapka dojazdu do firmy


Firma Romex Roman Opozda

Formularz kontaktu z firmą


Firma Romex Roman Opozda
Formularz kontaktowy został wysłany! Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe
Imię*:
Email*:
Telefon*:


Pozdrawiamy serdecznie, Firma Romex Roman Opozda